Lista documentelor necesare pentru avizarea personalul de execuţie din cazinouri

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 870/29.07.2009, organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor au obligaţia de a solicita obţinerea avizului organelor de politie pentru personalul de execuţie din cazinouri, pana la nivelul directorilor inclusiv, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data angajării.

Pentru obţinerea acestui aviz, operatorii economici trebuie sa depună la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau după caz din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean pe raza căruia are sediul social agentul economic ce solicită avizul următoarele documente:

1. Cerere de avizare, semnată de reprezentantul legal al societăţii, care să conţină numele societăţii, date despre sediul social, puncte de lucru, obiect principal de activitate, capital social şi tipul de joc de noroc organizat;

2. Tabel nominal cu toate persoanele pentru care se solicită avizul, care să conţină datele de identitate ale acestora (nume, prenume, data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, CNP-ul, domiciliul sau reşedinţa) şi funcţia în cadrul cazinoului în care este sau va fi angajat;

3. Pentru fiecare persoană pentru care se solicită avizarea:

3.1. Declaraţia pe proprie răspundere completata olograf conform modelului anexat de fiecare persoană pentru care se solicită avizarea;

3.2. Copie certificată după actul de identitate;

3.3. Copie după cazierul judiciar valabil potrivit art. 21 alin. 2 din Legea nr.290/2004.

Pentru persoanele straine este necesar cazierul judiciar din ţara de origine tradus şi autentificat precum şi o copie certificata a permisului de muncă eliberat în condiţiile legii;

3.4 Copie după contractul de munca, dacă persoana este angajată în cadrul societăţii;

3.5 Dovada şcolarizării pentru funcţia de execuţie în care este sau va fi angajată;

documente oficiale cazinouri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *