Licitatie pentru proiecte culturale in Timis

Consiliul Judeţean Timis a anuntat ca pentru anul 2013 licitaţia de proiecte culturale şi sportive pentru actorii culturali şi sportivi din Timiş  în domeniile de activităţi cuprinse în Strategia culturală a judeţului Timiş.

Instituţii publice, autorităţi locale, instituţii de învăţământ, ONG-uri îşi pot înscrie proiectele pe anul viitor în licitaţia organizată de CJT. Criteriile generale de selecţie sunt priorităţile culturale stabilite prin Strategia culturală a judeţului Timiş, continuitatea acţiunii în timp (evenimente culturale devenite tradiţionale), importanţa şi amploarea evenimentului, existenţa, în cazul consiliilor locale, a unei agende culturale locale şi respectarea de către autorităţile locale a legislaţiei culturale cu privire la funcţionarea instituţiilor culturale locale, decontarea prealabilă, conform procedurilor legale în vigoare, a unor subvenţii primite anterior.

„Nu vor fi selectate pentru sprijin proiecte promovate de actorii culturali dacă nu au consumat sumele alocate în anul precedent, dacă proiectul propus nu se încadrează în Strategia culturală a judeţului sau nu se încadrează în Normele metodologice aprobate prin Ordonanţa 2/2008”, spun organizatorii. Direcţia cooperare şi informatică va înainta spre avizare, Comisiei pentru învăţământ, cultură, tineret şi sport următoarea defalcare pe capitole din suma total alocată “Agendei culturale” finanţate din bugetul CJ Timiş în anul 2013: 84% din suma totală pentru manifestările organizate de administraţia judeţeană în colaborare cu: instituţiile de cultură din subordine, consiliile locale, comunităţile româneşti din alte ţări şi DKMT-ul, învăţământul preuniversitar şi universitar şi asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale şi 16% pentru Agenda sportivă. Lansarea Agendei cultural-sportive şi de tineret pentru anul 2013 va avea loc în data de 26 octombrie, cu începere de la ora 10.00, la sediul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş. La eveniment participă membrii Comisiei pentru cultură, învăţământ, tineret şi sport şi referenţii culturali ai primăriilor timişene.

O condiţie a alocării sprijinului este contribuţia proprie a solicitantului la realizarea proiectului promovat. În cazul autorităţilor publice locale sprijinul CJT este maxim 25 % din costurile estimate ale evenimentului. Termenul de depunere a solicitărilor este 1 decembrie 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *