Acte necesare in cazul furtului, pierderii, distrugerii buletinului

Acte necesare in cazul furtului, pierderii, distrugerii buletinului sau cartii de identitate.

– Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate
– Certificatul de nastere, casatorie, sentinta de divort (original si copie)
– Certificatul de deces al sotului, sotiei (original si copie)
– Actul cu care se face dovada spatiului de locuit (original si copie)
– Dovada eliberata de Biroul Politiei Judiciare, in cazul furtului
– Declaratia de pierdere, in caz de pierdere
– Document cu fotografie (legitimatie, pasaport, permis de conducere) pentru stabilirea identitatii (original si copie)
– Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (11 lei)
– In cazul in care solicitantul nu poate prezenta certificatele de stare civila originale sau actul de spatiu cu care face dovada spatiului de locuit asigurat, sunt necesare patru fotografii tip act de identitate (30 x 40 mm, cu banda alba de 7 mm in partea de jos a fotografiei)

carte de identitate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *