600 de saşi au revenit la Şeica Mică

Peste 600 de sasi au revenit in tara, la Seica Mica, pentru a III–a Întâlnire a Saşilor a adus la Şeica Mică peste 600 de persoane plecate în Germania. Timp de 3 zile şi 3 nopţi, aceştia au petrecut în căminul cultural din localitate.

Festivitatea de deschidere a evenimentului a avut loc sâmbătă di­mi­neaţa. „Pentru 3 zile ne dorim ca timpul să se oprească în loc, iar toţi cei prezenţi să se simtă ca în poveste”.

A fost urarea adresată tuturor oas­peţilor de organizatorii celei de a III-a Întâlniri a Saşilor de la Şeica Mică, eveniment care a început sâmbătă dimineaţa în localitatea din nordul judeţului şi se încheie marţi dimineaţa. 3 zile şi 3 nopţi de petreceri, dansuri, voie bună, împletite cu vizitarea locurilor copilăriei şi reîntâlnirea cu vecini sau rude.

Acestea au fost surprizele pregătite pentru cei peste 600 de saşi sosiţi la Şeica Mică pentru o sărbătoare cum numai în acele locuri se poate des­făşura. Saşii plecaţi din co­mună au revenit pe plaiurile natale, pentru cea de a treia întâlnire, după ce precedenta a fost organizată în urmă cu 4 ani. Marea sărbătoare a început sâm­bătă dimineaţa cu o slujbă la Biserica Evanghelică din localitate şi a continuat în centrul loca­lităţii, unde saşii au susţinut un program de dansuri populare tradiţio­nale.

De fapt aceasta a fost desfăşurarea tuturor celor 3 zile de petre­cere, muzica, dansul şi voia bună fiind ingredientele aces­tui festin. „Aceste tradiţii tre­buie păs­trate, deoarece ele reprezintă experienţa comu­nităţii în mijlocul căreia ne naştem şi de la care plecăm. Transmiterea lor ţine de noi, ca şi oameni conştienţi că nu putem renunţa la tezaurul nostru spiritual. Haideţi să trăim cu intensitate şi bucurie timpul acestor zile oe care le vom petrece împreună, ca şi cum timpul s-ar opri în loc. Să ne bucurăm de această întâlnire care cu siguranţă va întări relaţiile de convieţuire, colaborare şi nu în ultimul rând, de prietenie dintre noi”, a fost mesajul lui Uwe Draser transmis către cei peste 600 de invitaţi de la Şeica Mică.

A III-a ediţie a Întâlnirii Saşilor de la Şeica Mică se va încheia marţi dimineaţa..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *