Eliberarea formularului A1

Eliberarea formularului A1, o garantie a legalitatii muncii dumneavoastra în orice tara membra a Uniunii Europene

Dreptul de a munci legal în țări ale Uniunii Europene vă poate garanta, dumneavoastră și familiei dumneavoastră, șansa de a obține venituri mai mari, prin valorificarea, pe piețele de muncă din străinătate, a competențelor dumneavoastră profesionale.

Ce implicații are însă decizia de a lucra în străinătate? Și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a putea munci cu forme legale în străinătate?

Compania XBT Trading, specializată în furnizarea de servicii profesionale pentru întocmirea dosarelor de detașare de forță de muncă în străinătate vă recomandă să acordați atenția cuvenită fiecărui detaliu atunci când vine vorba de completarea dosarului dumneavoastră de detașare! De rigoarea și seriozitatea cu care acest dosar de detașare este elaborat depinde siguranța și eficiența muncii dumneavoastră în străinătate!

Formularul A1 – garant al apartenenței la sistemul românesc de asigurări sociale!

Atenție! Pentru a putea face dovada apartenenței dumneavoastră la sistemul românesc de securitate socială, avertizează echipa de specialiști din cadrul companiei XBT Trading, veți avea neapărat nevoie de formularul A1!

Formularul A1 e garanția faptului că, pe durata valabilității acestuia, vă achitați acasă contribuțiile sociale, atunci când sunteți detașat cu munca în străinătate.

Pentru eliberarea formularului A1, solicitarea trebuie să fie depusă pentru dumneavoastră de către angajator sau puteți apela personal, în cazul în care sunteți lucrător independent, la serviciile unei companii specializate în întocmirea documentației necesare dosarului de detașare.

În vederea eliberării formularului A1, în cazul în care sunteți detașat în străinătate de către angajatorul dumneavoastră, acesta trebuie să depună certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat la data solicitării formularului, adeverinţă privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni, emisă de Casa Judeţeană de Pensii, pentru fiecare angajat detaşat în parte, ultima situaţie financiară a angajatorului, copie a certificatului de înregistrare fiscală, contractul individual de muncă înregistrat la I.T.M. pentru angajatul care urmează să fie detaşat, adeverinţă de la I.T.M. din care să rezulte numărul de salariaţi, certificatul constatator emis de O.N.R.C. în luna în curs, contractul tradus încheiat între angajatorul din România şi angajatorul din statul de ocupare.

Formularul A1 – garant al desfășurării muncii în străinătate în condiții de deplină legalitate!

Pentru a evita situațiile neplăcute, care să vă expună riscurilor de a nu putea beneficia în orice moment și indiferent de situație de drepturile dumneavoastră legale, trebuie să solicitați angajatorului dumneavoastră să includă în dosarul de detașare toate documentele legale necesare.
Unul dintre aceste documente, care vă sunt absolut necesare, este formularul A1.

Pentru a vă putea fi eliberat formularul A1, trebuie să faceți dovada unui contract individual de muncă, înregistrat la I.T.M., atenționează echipa de consultanți ai companiei XBT Trading. Atenție, așadar, o dată în plus, la documentele care atestă caracterul legal al muncii desfășurate de dumneavoastră!

O dată ce aveți garanția faptului că toate documentele care vă sunt necesare figurează la dosar, în vederea eliberării formularului A1, dosarul trebuie depus la Casa Națională de Pensii. Dacă dosarul este corect și complet, atunci eliberarea formularului A1 are loc în termen de 25 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului.

One thought on “Eliberarea formularului A1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Index