Liceul Teoretic “Traian Doda” Caransebes

Liceul  teoretic “Traian Doda” din Caransebes se afla pe strada Libertatii, nr. 14 din Caransebes.

Promovarea unei politici de implicare activa a Liceului “Traian Doda” Caransebes in problematica reformei, cu accent pe stimularea performantei, portrivit cerintelor si expectantelor comunitatii, compatibil cu sistemul european.

Devizia scolii este: “Pentru noi, prin noi insine”, iar obiectivul strategic “Formarea unei resurse umane inalt competitive”.

Dotarile liceului teoretic “Traian Doda” din Caransebes

În prezent liceul dispune de:

  • 48 săli de clasă
  • 10 cabinete şi laboratoare
  • 2 săli de sport
  • 2 săli pregătite pentru efectuarea orelor de educaţie fizică
  • o sală de festivităţi
  • 2 amfiteatre
  • o bibliotecă în limba română (cu 30.000 vol.)
  • o bibliotecă franceză (cu 3000 vol.)
  • un internat şi o cantină

Istoricul liceului teoretic “Traian Doda” din Caransebes

1876 – 1880. Românii din Caransebeş se organizează în vederea întemeierii unui liceu cu predare în limba română. Se alege un comitet de iniţiativă a cărui deviză a fost „Pentru noi, prin noi înşine” şi în fruntea căruia este Traian Doda

1913 – septembrie. Începe zidirea clădirii liceului.

1918. Edificiul a fost inaugurat oficial odată cu dezvelirea monumentului „Pro Patria”

1919 – iunie. Ziua solemnă a oficializării liceului românesc. I se atribuie numeleTraian Doda

1934. A fost pusă piatra de temelie a internatului liceului, unde în prezent se află ciclul primar şi gimnazial

1948. Odată cu reformarea comunistă a învăţământului, liceul îşi pierde numele şi devine Liceul Mixt Caransebeş.

1978. Şcoala, datorită renumelui şi prestigiului dobândit, devine Liceul de Matematică-Fizică Teoretic „Traian Doda”

1995. Ridicarea statuii generalului Traian Doda

2004. Inaugurarea sălii de festivităţi

2006-2009. Reabilitarea clădirii liceului

2009. Titlul de Şcoală Europeană

liceul teoretic traian doda caransebes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *