Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica Timisoara

Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica din Timisoara din cadrul Universitatii Politehnica din Timisoara are urmatoarele domenii de cercetare:

– cercetare si dezvoltate in domeniul actionarilor electrice reglabile si al echipamentelor de putere
– cercetare si dezvoltare in domeniul automatizarilor industriale si al electrotehnologiilor
– noi sisteme de iluminat electric
– cercetare si dezvoltare in domeniul sistemelor automotive
– teste de laborator si industriale in domeniul masinilor electrice
– metode de testare si consultanta in domeniul masinilor electrice
– modelare-priectare optimala asistate de calculator a masinilor electrice
– Analiza, estimarea, diagnoza şi optimizarea regimului permanent normal al sistemelor electroenergetice
– Analiza stabilităţii statice, dinamice şi tranzitorii, estimarea, diagnoza şi optimizarea dinamică a sistemelor electroenergetice
– Restructurarea şi restabilirea sistemelor electroenergetice
– Analiza fenomenelor electromagnetice tranzitorii în sistemele electroenergetice
– Fiabilitatea şi controlabilitatea sistemelor electroenergetice
– Compatibilitatea electromagnetică în sistemele electroenergetice
– Analiza şi optimizarea reţelelor electrice şi de distribuţie
– Tehnici de optimizare şi algoritme numerice aplicate în ingineria electroenergetică
– Sisteme expert şi aplicaţii cu baze de cunoştinţe aplicate în ingineria electroenergetică
– Software dedicat pentru ingineria electroenergetică
– Prognoza sarcinii (energie, curba de sarcină) folosind reţele neuronale artificiale
– Managementul sistemelor electroenergetice şi piaţa energiei
– Testarea cablurilor electrice de inalta tensiune
– Testarea izolatoarelor pentru linii electgrice aeriene
– Transformatoare si masini electrice rotative
– Izolare pentru echipamente de sudare
– Platforme electroizolante
– Mănuşi electroizolante, covoare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *