Acte necesare obtinere cazier judiciar

Persoanele fizice interesate de obtinerea de certificat de cazier judicar pot depune personal cererea-tip cu toate datele completate la ghiseele subunitatilor de politie de pe raza localitatii de nastere, domiciliu/rezidenta.

Acte necesare cazier:

 • actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, pasaport, cartea de identitate provizorie si certificat de înregistrare a cetatenilor U.E., carte de rezidenta, permis de sedere, aflate în termen de valabilitate);
 • timbru fiscal în valoare de 2 lei;
 • chitanta prin care se face dovada achitarii taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.
 • Cerere pentru eliberare de cazier judiciar.

Persoanele domiciliate în strainatate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita si prin împuternicitii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, dupa cum urmeaza:

 • în tara, numai pe baza unei procuri autentificate de catre un notar public;
 • în strainatate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de catre un notar, cu respectarea cerintelor legalizarii actelor oficiale straine. Pentru statele care au aderat la Conventia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient sa fie aplicata apostila.

Continutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care sa rezulte persoana care a fost mandatata, scopul si durata mandatului.

În situatia în care cererea se depune prin împuternicit, aceasta va fi însotita de copia actului de identitate a solicitantului, copia actului de identitate a împuternicitului si de procura autentificata în conditiile legii, care se va depune la locul de domiciliu sau de resedinta al împuternicitului (care poate fi cetatean român sau cetatean strain cu resedinta în România):

 • în original – daca procura are ca obiect obtinerea certificatului de cazier judiciar;
 • în copie – daca procura are un obiect generic, ce presupune si obtinerea certificatului de cazier judiciar.

Certificatul de cazier judiciar se elibereaza persoanelor fizice:

 • în cel mult 3 zile de la data solicitarii, în cazurile în care cererea-tip este depusa la unitatea de politie de la locul de nastere, de domiciliu ori de resedinta;
 • în cel mult 30 de zile de la data solicitarii, în cazurile în care cererea-tip este depusa prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, este valabil 6 luni de la data primirii si numai în scopul pentru care a fost eliberat.

Certificatele de cazier judiciar se pot elibera „pe loc”, persoanelor fizice care îndeplinesc urmatoarele conditii:

 • sunt nascute în România si au atribuit CNP;
 • depun cererea-tip la unitatile de politie de la locul de nastere ori de domiciliu/resedinta;
 • nu sunt înscrise în cazierul judiciar (nu sunt cunoscute cu antecedente penale).

Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de gratiere individuala, acesta poate fi solicitat de persoana condamnata, copiii, aparatorul ori reprezentantul legal al acestuia, sotul persoanei condamnate, ascendentii, fratii ori surorile celui condamnat sau ai sotului acestuia.

Este posibil sa fi aparut modificari in modul de obtinere a cazierului judiciar. Daca observati nereguli, adaugiri sau modificari, lasati un comentariu pentru a putea modifica informatiile eronate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *